Vaši předkové v přehledném rodokmenu

Pramenů, z nichž můžeme čerpat informace o historii svých předků, je celá řada. Často se zabýváme myšlenkami na to, jak asi žili naši předkové v dobách dávno minulých, odkud pocházeli a kam vedly jejich cesty, jak se spojovaly jejich ostudy a s kým. Rodokmeny nám předávají zhuštěnou informaci o naší osobní minulosti, a to dále než kam sahá paměť jednotlivce. Sledovat můžeme otcovskou linii, nebo přidat i linii matčiných předků, zjistíme tak, odkud a z koho pocházíme.

Vysledujte své kořeny zpět po několik generací

Genealogie se nemusí týkat jen prastarých šlechtických větví. Vysledovat své kořeny může dnes prakticky každý, kdo si dá tu práci. Práce s historickými zdroji a konkrétními materiály však vyžaduje určitou zkušenost, je potřeba pochopit, jak na sebe jednotlivé zdroje navazují a odkazují. Jedná se často o mravenčí práci, téměř o detektivní činnost. Svěřte si proto někomu, kdo jí rozumí! Vaše historie na Vás může dýchnout z přehledných linií, které budou elegantně prezentovány a stanou se reprezentativní záležitostí nejen Vaší.

Comments are closed.